Kamila 6

212 tekstów – auto­rem jest Ka­mila 6. 

Ośmiel się marzyć i pra­cuj nad tym. Zo­baczysz efek­ty, o których wcześniej na­wet nie śniłeś. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 września 2018, 23:31

W chaosie są
Za­gubione połówki
Szu­kają siebie. 

haiku
zebrał 3 fiszki • 14 lipca 2018, 23:02

Sposób myśle­nia wpływa na to, jak się czujemy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 lipca 2018, 17:12

Pod­stawą suk­ce­su jest cierpliwość. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 czerwca 2018, 00:22

Nie zro­bisz nic jeśli będziesz myśleć o bólu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 czerwca 2018, 23:43

Im bliżej szczytu
Zim­ny chłód ser­ca mrozi
Lo­sy zwycięzców. 

haiku
zebrał 6 fiszek • 5 czerwca 2018, 23:38

I choć jes­teś gdzieś da­leko za­gubiony, nie za­pom­nij zaw­sze wra­cać po siebie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 kwietnia 2018, 12:54

* * *

Żyje się w pośpie­chu, żyje się w pędzie, lecz niech to życie szczęśli­we ci będzie. Bo po co ci mar­twy spokój i zim­na cisza, gdy życie jest ciągłą zmianą i po­rywa do życia. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 25 marca 2018, 22:16

Jeszcze nie umarłam, ale już nie żyję. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 grudnia 2017, 01:34

Jeśli po­konasz to, co spra­wia ci naj­więcej trud­ności, może stać się to twoim naj­większym atutem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 października 2017, 23:30

Kamila 6

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kamila 6

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

25 września 2018, 23:31Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Ośmiel się marzyć i [...]

14 lipca 2018, 23:02Kamila 6 do­dał no­wy tek­st W chaosie są Za­gubione połówki [...]

6 lipca 2018, 23:16stepbyson sko­men­to­wał tek­st Podstawą suk­ce­su jest cier­pli­wość.  

6 lipca 2018, 17:12Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Sposób myśle­nia wpływa na [...]

30 czerwca 2018, 12:46Kamila 6 sko­men­to­wał tek­st Podstawą suk­ce­su jest cier­pli­wość.  

29 czerwca 2018, 06:42stepbyson sko­men­to­wał tek­st Podstawą suk­ce­su jest cier­pli­wość.  

29 czerwca 2018, 00:22Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Podstawą suk­ce­su jest cier­pli­wość.  

23 czerwca 2018, 23:43Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Nie zro­bisz nic jeśli [...]

5 czerwca 2018, 23:38Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Im bliżej szczy­tu Zim­ny chłód [...]

15 maja 2018, 19:17Kamila 6 sko­men­to­wał tek­st Starzec