Kamila 6

204 teksty – auto­rem jest Ka­mila 6. 

Jeszcze nie umarłam, ale już nie żyję. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 grudnia 2017, 01:34

Jeśli po­konasz to, co spra­wia ci naj­więcej trud­ności, może stać się to twoim naj­większym atutem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 października 2017, 23:30

Naj­gor­sze obiet­ni­ce to te niedot­rzy­mane sobie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 lipca 2017, 10:28

Prze­pad­liśmy już
Nie ura­tuje nas nic
Tyl­ko płoniemy. 

haiku
zebrał 2 fiszki • 13 czerwca 2017, 21:38

Pot­rze­buję jej
Tej is­kry, co przypomni
Co to miłość jest. 

haiku
zebrał 2 fiszki • 6 maja 2017, 20:35

Gnój gno­ja zaw­sze znaj­dzie. A dob­ry dob­re­go to już ciężko. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 maja 2017, 22:33

Miłość cza­sem strąca, a cza­sem wzno­si. Czy o to właśnie chodzi? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 kwietnia 2017, 22:40

Uciążliwości

Cza­sem tak trud­no nam uśmie­chnąć się.
To nor­malne, kiedy wy­daje się, że życie idzie na marne.
Cza­sem tak ciężko pod­nieść ducha, kiedy tyl­ko zim­no nas otula.
Niełas­ka­wy los w oczy wieje. Roz­dmuchu­je wszel­kie nadzieje. Przeszy­wa skórę, ser­ce i duszę. Przy­nosi tyl­ko no­we ka­tusze. Nies­pra­wied­li­wość dop­ro­wadza nas do sza­leństwa. A my mu­simy wal­czyć, by nie stra­cić człowieczeństwa. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 6 kwietnia 2017, 00:35

Czas cza­sem nas obezwładnia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 kwietnia 2017, 00:11

Nie pozwól nadziei zgasnąć. Lep­szy jej płomyk, niż życie w ciemności. 

myśl dnia z 18 lutego 2017 roku
zebrała 21 fiszek • 15 lutego 2017, 21:56

Kamila 6

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kamila 6

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

3 grudnia 2017, 01:34Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Jeszcze nie umarłam, ale [...]

20 października 2017, 23:30Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Jeśli po­konasz to, co [...]

28 lipca 2017, 16:24Cris sko­men­to­wał tek­st Najgorsze obiet­ni­ce to te [...]

13 czerwca 2017, 21:54Kamila 6 sko­men­to­wał tek­st Przepadliśmy już Nie ura­tuje nas [...]

13 czerwca 2017, 21:50Cris sko­men­to­wał tek­st Przepadliśmy już Nie ura­tuje nas [...]

8 maja 2017, 00:49Cris sko­men­to­wał tek­st Potrzebuję jej Tej is­kry, co [...]

4 maja 2017, 23:31Kamila 6 sko­men­to­wał tek­st Gnój gno­ja zaw­sze znaj­dzie. [...] 

3 maja 2017, 01:55Cris sko­men­to­wał tek­st Gnój gno­ja zaw­sze znaj­dzie. [...] 

30 kwietnia 2017, 01:45Salomon sko­men­to­wał tek­st Miłość cza­sem strąca, a [...]

30 kwietnia 2017, 01:05Cris sko­men­to­wał tek­st Miłość cza­sem strąca, a [...]