Kamila 6

207 tekstów – auto­rem jest Ka­mila 6. 

Im bliżej szczytu
Zim­ny chłód ser­ca mrozi
Lo­sy zwycięzców. 

haiku
zebrał 6 fiszek • 5 czerwca 2018, 23:38

I choć jes­teś gdzieś da­leko za­gubiony, nie za­pom­nij zaw­sze wra­cać po siebie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 kwietnia 2018, 12:54

* * *

Żyje się w pośpie­chu, żyje się w pędzie, lecz niech to życie szczęśli­we ci będzie. Bo po co ci mar­twy spokój i zim­na cisza, gdy życie jest ciągłą zmianą i po­rywa do życia. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 25 marca 2018, 22:16

Jeszcze nie umarłam, ale już nie żyję. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 grudnia 2017, 01:34

Jeśli po­konasz to, co spra­wia ci naj­więcej trud­ności, może stać się to twoim naj­większym atutem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 października 2017, 23:30

Naj­gor­sze obiet­ni­ce to te niedot­rzy­mane sobie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 lipca 2017, 10:28

Prze­pad­liśmy już
Nie ura­tuje nas nic
Tyl­ko płoniemy. 

haiku
zebrał 3 fiszki • 13 czerwca 2017, 21:38

Pot­rze­buję jej
Tej is­kry, co przypomni
Co to miłość jest. 

haiku
zebrał 2 fiszki • 6 maja 2017, 20:35

Gnój gno­ja zaw­sze znaj­dzie. A dob­ry dob­re­go to już ciężko. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 maja 2017, 22:33

Miłość cza­sem strąca, a cza­sem wzno­si. Czy o to właśnie chodzi? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 kwietnia 2017, 22:40

Kamila 6

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kamila 6

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

5 czerwca 2018, 23:38Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Im bliżej szczy­tu Zim­ny chłód [...]

15 maja 2018, 19:17Kamila 6 sko­men­to­wał tek­st Starzec

16 kwietnia 2018, 19:36Kamila 6 sko­men­to­wał tek­st I choć jes­teś gdzieś [...]

16 kwietnia 2018, 16:08Cris sko­men­to­wał tek­st I choć jes­teś gdzieś [...]

15 kwietnia 2018, 18:29Smurf007 sko­men­to­wał tek­st I choć jes­teś gdzieś [...]

15 kwietnia 2018, 12:54Kamila 6 do­dał no­wy tek­st I choć jes­teś gdzieś [...]

25 marca 2018, 22:16Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Żyje się w pośpie­chu, [...]

3 grudnia 2017, 01:34Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Jeszcze nie umarłam, ale [...]

20 października 2017, 23:30Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Jeśli po­konasz to, co [...]

28 lipca 2017, 16:24Cris sko­men­to­wał tek­st Najgorsze obiet­ni­ce to te [...]